Zonnepanelen kosten

Verschillende soorten opbrengst

De opbrengst van zonnepanelen kan op verschillende manieren worden uitgedrukt. Met behulp van PV Gis, berekenen wij altijd eerst de opbrengst van uw dakvlak in kWh per Wp per jaar. Als bekend is hoeveel zonnepanelen op uw dak passen kan het totale vermogen en de opbrengst in kWh per jaar berekend worden. Ten slotte berekenen we de opbrengst in kWh en in Euro’s over de levensduur van minimaal 25 jaar.

Informatie BTW Teruggave

 

Opbrengst in kWh per Wp per jaar

De meest bekende factor is 0,85 kWh per Wp per jaar voor een dak op het Zuiden. Verschillende onderzoeken en metingen in de praktijk hebben echter uitgewezen dat zonnepanelen op een schaduwvrij dak op het Zuiden in Nederland gemiddeld 0,9 kWh per Wp per jaar opwekken.

Stroomverbruik of opbrengst wordt uitgedrukt in kWh (kilowattuur). Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wp (wattpeak). De opbrengst in kWh per Wp per jaar is afhankelijk van de volgende factoren.

 

Ligging van het dak

Een van de belangrijkste invloedsfactoren op de opbrengst is de ligging van het dak. Een dak op het zuiden is het meest ideaal. Zuidoost en Zuidwest levert meestal ook nog een mooie opbrengst op. Als uw dak op het Westen of het Oosten ligt, dan zal de opbrengst iets lager liggen.

 

Hoek van het dak

De hoek van het dak speelt ook een rol. De optimale hoek ligt tussen de 15 en de 55 graden. Bij een schuindak nemen dezonnepanelen automatisch de hoek van het dak aan. Op een vlak dak kunt u de hoek zelf bepalen. Hoe kleiner de hoek, hoe meer zonnepanelen u kunt plaatsen. Bij het maken van een legplan voor een vlakdak zoeken we altijd naar deopstelling, waarmee u de maximale opbrengst behaalt.

 

Schaduw

Schaduw speelt een belangrijke rol bij de opbrengst van zonnepanelen. Zonnepanelen worden altijd in een lus, ook wel string genoemd, aan elkaar doorverbonden. Als er schaduw valt op een van de zonnepanelen, dan beïnvloed dit deopbrengst van alle zonnepanelen in de string op een negatieve manier. Het is dus van belang om schaduwval zoveel mogelijk te vermijden. Wanneer de schaduw onvermijdelijk is dan kan er gebruik gemaakt worden door een systeem waar elk zonnepaneel zijn eigen Optimizer (micro omvormer) heeft.

Op deze manier werken depanelen onafhankelijk van elkaar.
Om de gelijkstroom die de panelen leveren om te zetten in wisselstroom is er een omvormer nodig. Deze wordt meestal op zolder geplaatst. De stroomdraden van de panelen gaan dus via de omvormer naar demeterkast. Daar vindt de aansluiting plaats op de elektrische installatie van het huis.

Om de opbrengst vande zonne-stroominstallatie te kunnen aflezen wordt er vaak gebruik gemaakt van een internetaansluiting zodat de prestaties van de omvormer live op uw account, overal op de wereld op te halen is.Het plaatsen en aansluiten van de zonnepanelen wordt door vakkundige medewerkers van Elektro Oudenes uitgevoerd. Zontechniek is gespecialiseerd in de wereld van zonnepanelen.

Een investering in zonne-energie is zeer interessant. Afhankelijk van de ruimte die beschikbaar is op uw woning of bedrijfsgebouw, kunt u uw eigen stroom opwekken met zonnepanelen. De zon is gratis. De besparing op uw stroomkosten kan jaarlijks al snel oplopen naar 12% van de investering.